Startzondag

‘Een hart vol verlangens’ is het thema van de gezamenlijk startdienst Rivierenland Oost op 8 september a.s. in Druten. Marike Meek en Jan Willem Drost gaan samen voor in deze dienst, die met de Taakgroep Vieren is voorbereid. ‘Verlangen’ komt er op verschillende manieren in voorbij. Onder de lezingen en de tweespraak die daarop volgt, kan een aantal mensen zich vast voorbereiden op het slotlied. Want ons grote verlangen is om de dienst swingend te beëindigen met een Nederlandse versie van ‘By the rivers of Babylon’. Of dat gaat lukken? Kom het meemaken op 8 september! De dienst begint om 10 uur, er is kindernevendienst en jeugdkerk. 

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee met wat lekkers.

Om 9. 15 uur liederen oefenen
Voor de dienst kunt u aansluiten bij het gelegenheidskoor, dat voor de dienst liederen instudeert die tijdens de dienst worden gezongen. Fijn als u meezingt! Start: 9.15 uur.

Koffie/thee en picknick na de dienst
Aansluitend kunnen nóg meer verhalen delen en gezellig samen te lunchen. Wij willen hierbij aanhaken bij een reeds eerder beproefd concept waarbij u zelf iets lekkers klaarmaakt, meeneemt voor de lunch en wij dit samen zullen delen.

U kunt voorafgaand aan de dienst uw bijdrage aan de lunch afgeven aan de keukenploeg van Druten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Jolanda Visser, 0487-541452

Geef een reactie