Welkom op de nieuwe website!

Vacatures

Wij zijn op zoek!

De ´Protestantse Gemeente Rivierenland Oost´ ontstond op 1 mei uit drie zelfstandige PKN-gemeenten: Beuningen-Winssen, Druten en Wijchen-Leur-Batenburg. De dorpen binnen deze gemeente hebben ieder een eigen signatuur en liggen in het rivierenland tussen de Maas en de Waal.

 

Voor deze nieuwe gemeente willen we een team samenstellen dat de taken enthousiast oppakt; dat in nauw overleg met elkaar én met de kerkenraad de fusiegemeente helpt bij de verdere opbouw naar een toekomstbestendige gemeente.

Wij zijn nog op zoek naar:

Kerkelijk opbouwwerker

1.0 FTE

1 FTE voor vier jaar

Diaconaal opbouwwerker

12 uur / week

Voor drie jaar

Op dit moment is in onze gemeente een kerkelijk werker werkzaam voor 20 uur per week; zij blijft aan onze gemeente verbonden tot eind 2021.

De diaconaal en kerkelijk opbouwwerker zullen zich samen begeven binnen het maatschappelijk werkterrein en hierbij de gemeente helpen haar taken concreet vorm te geven.

Kerkelijk opbouwwerker - Profielschets

De kerkelijk opbouwwerker krijgt de taak om de fusiegemeente te (her)organiseren op basis van de nieuwe plaatselijke regeling en met het oog op een toekomstbestendige, levende gemeente. Van belang is dat de kerkelijk opbouwwerker luistert naar de behoeften die onder gemeenteleden een rol spelen, die behoeften kan omzetten in aansprekende activiteiten en bijeenkomsten voor jong en oud. De kerkelijk opbouwwerker helpt daarom gemeenteleden bij het vinden van een vertrouwde kerkelijke basis en tegelijkertijd ontwikkelt hij/zij een actief en levendig netwerk van samenwerkingsverbanden. Dit kan gerealiseerd worden door voort te borduren op al goed functionerende samenwerkingen, maar ook door het zoeken naar nieuwe vormen en verbanden. 
Naast het (her)inrichten van de nieuwe gemeente is de kerkelijk opbouwwerker ook verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie. Hieronder vallen in elk geval zorg voor de zondagsbrieven en het bij- en onderhouden van de website van onze gemeente.
De kerkelijk opbouwwerker werkt in dit alles nauw samen met de predikanten, de kerkelijk werker, de diaconaal opbouwwerker en de kerkenraad.

Voor de functie van kerkelijk opbouwwerker m/v zoeken we iemand die:
Enthousiast is en enthousiasmeert; 
Relevante werkervaring heeft in het kerkelijk- en opbouwwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger; 
Een HBO-diploma en ervaring heeft in een vergelijkbare functie; 
Open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud; 
Zich aangesproken voelt tot de regio en haar bewoners;
Communicatief sterk is en gemakkelijk contacten legt; 
Ervaring heeft in het gebruik en inzetten van moderne communicatiekanalen;
Een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland;
Bereid is om ook ’s avonds en in het weekend te werken.

Het hebben van een preekbevoegdheid is een pré.

Wij bieden u in deze functie: 
Een voltijds dienstverband voor de duur van vier jaar;
Het werken in een team van professionals, bestaande uit 2 predikanten, een diaconaal opbouwwerker en de komende twee jaar een pastoraal werker;
Veel ruimte voor creativiteit en experiment;
Een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers ter ondersteuning;
Een vaste werkplek in een van onze kerkelijke gebouwen;
Salariëring conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers.

Meer informatie en/of uw sollicitatie via beroepingscommissiePGRO@gmail.com

Deze functionaris wordt door de diaconie gezocht en aangesteld. De sollicitatieprocedure van deze en de andere functies zal uiteraard in nauw overleg gaan.

De diaconaal en kerkelijk opbouwwerker zullen zich samen begeven binnen het maatschappelijk werkterrein en hierbij de gemeente helpen haar taken concreet vorm te geven.

Diaconaal opbouwwerker - Profielschets

De Protestantse Gemeente Rivierenland Oost zoekt een

diaconaal opbouwwerker

voor 12 uur per week voor een periode van 3 jaar


De nieuw gevormde Diaconie van de ´Protestantse Gemeente Rivierenland Oost´ is op zoek naar een diaconaal opbouwwerker om het proces naar één diaconale gemeente te ondersteunen.
De wervings- en selectieprocedure wordt gedaan in samenwerking met de Mobiliteitspool van de
Protestantse Kerk, de aanstelling zal zijn bij de PG Rivierenland Oost.

Wie zijn wij?
De ´Protestantse Gemeente Rivierenland Oost´ is per 1 mei 2019 ontstaan uit een fusie van drie zelfstandige Protestantse gemeentes met een eigen signatuur: Beuningen-Winssen, Druten en Wijchen-Leur-Batenburg. De dorpen binnen deze gemeente liggen allen in het rivierenlandschap tussen de Maas en de Waal.

In deze nieuwe gemeente wordt een geheel nieuw team gevormd waarbij verbinden, inspireren en samenwerken sleutelwoorden zullen zijn. Van predikanten, kerkelijk werkers en andere teamleden wordt verwacht dat taken verdeeld worden en de nieuwe fusiegemeente zo gestalte krijgt.

Het team zal er idealiter als volgt uitzien:
● Twee fulltime predikanten
● Een kerkelijk opbouwwerker, één voltijds functie voor 4 jaar.
● De huidige kerkelijk werker die tot eind 2021 voor twintig uur per week onze nieuwe fusiegemeente zal ondersteunen
● De diaconaal werker voor twaalf uur per week gedurende 3 jaar.


Wat gaat u doen?
Voor de nieuwgevormde diaconie zoeken we een diaconaal werker die zich bezig gaat houden met:
● Ondersteunen in het proces om in de opstartfase binnen de nieuwgevormde gemeente één diaconale gemeente te worden. Dit betekent adviseren ten aanzien van het beleid en begeleiden van de diakenen en vele diaconale vrijwilligers.
● Versterken van het diaconale gevoel in de gemeente. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: hoe werken we met vrijwilligers, hoe organiseren we activiteiten binnen en met de gemeente, hoe pakken we iets aan en waar vinden we vrijwilligers.
● Ondersteunen van het College van Diakenen bij de coördinatie en vernieuwing van het gemeentediaconaat.
● Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van armoedebeleid in de verschillende burgerlijke gemeenten. (Beuningen, Druten en Wijchen) en op basis hiervan de diaconie advies geven en helpen bruggen te slaan tussen de diaconie, de diverse instanties en de mensen die diaconale hulp nodig hebben.


Wie zoeken we?
● U heeft een voor deze functie relevante HBO-opleiding of HBO werk- en denkniveau.
● U bent een bruggenbouwer en netwerker die weet te verbinden en inspireren.
● U heeft een diaconaal gevoel wat u weet te vertalen naar een heldere visie.

● U werkt vanuit de inspiratie van het evangelie en bent bekend met de verschillende aspecten van de protestantse cultuur en traditie.
● Het is een pré als u ingeschreven bent als kerkelijk werker in het register van de Protestantse
Kerk Nederland.
● U woont in de (wijde) omgeving van de gemeenten Wijchen, Beuningen of Druten, in verband met reistijd.


Wat bieden we?
● Een enthousiaste diaconie bestaande uit diakenen en diaconale vrijwilligers uit de drie voormalige gemeenten.
● Een aanstelling van 12 uur per week voor drie jaar volgens de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk.
● Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland. Het gaat om een functie in schaal 8 of 9; de inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.


Interesse?
Graag ontvangen we uiterlijk op 21 juni 2019 uw sollicitatiebrief met CV; u kunt deze sturen naar de Mobiliteitspool t.a.v. Nelleke Drop: n.drop@protestantsekerk.nl.
U kunt hier ook meer informatie krijgen over de sollicitatieprocedure: tel 06 - 1590 8551.
Voor meer informatie over de functie en de gemeente kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Diakenen: Dhr. Arnold den Dekker: diaconie.voorzitter@rivierenlandoost.nl; tel 06 - 2700 7765.

Enthousiast geworden?

Bent u enthousiast geworden en past een van deze uitdagende en tegelijk inspirerende functies u?
Dan kunt u tot uiterlijk 26 april reageren door uw motivatiebrief met cv te sturen naar:

Indien u vooraf meer informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met:
Mariecke Schipper, secretaris van de beroepingscommissie: 06-2418 1117.

In week 21 (ofwel overdag, ofwel in de avond, ofwel op zaterdag) worden de eerste gespreksronden georganiseerd.