Welkom op de website van PKN Rivierenland Oost

WIE EN WAT WILLEN WE GRAAG ZIJN?

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt in God als bron van liefde en leven. Door Jezus Christus leren wij hoe we in het leven en in de samenleving kunnen staan: zichtbaar, bezielend en uitnodigend. Op onze weg en in ons werk worden we geïnspireerd door de verhalen uit de bijbel. Deze weg gaan we samen met oog voor ieders verscheidenheid.

WELKE OPDRACHT GEVEN WE ONSZELF?

De betekenis van ons geloof maken we zichtbaar door de manier waarop:
• we respectvol omgaan met elkaar, elkaar bemoedigen en elkaar ondersteunen
• we in de wereld dichtbij en veraf van betekenis zijn voor een ieder die op ons pad komt
• we de kracht van onze geloofsgemeenschappen in onze dorpen gebruiken in pastoraat en diaconaat
• we de kracht van de overeenkomsten in ons geloof gebruiken om recht te doen aan de verschillen in beleving.

WAAR STREVEN WE NAAR?

De ambities van de drie fusiegemeenten liggen op het gebied van vieringen, diaconaat, pastoraat en VOS (vorming, oecumene en samenleving). Deze aandachtspunten worden uitgewerkt in de verschillende taakgroepen, colleges en lokaal overleg.
In ons beleidsplan voor de komende 2 jaar leest u hoe onze nieuwe gemeente wordt georganiseerd.

|

|

Meld je aan voor ons Mailnieuws!

Meld u aan voor een nieuwsbrief van Beuningen, Druten of Wijchen.


DrutenBeuningenWijchen